русукрeng
ПослугиПро компаніюНовиниКлієнтиЛіцензіїЕтика та принципи роботиКар'єра в компанії
КонтактиМапа сайту
Головна сторінкаПослугиАудит усіх видів

Аудит усіх видів

Основною метою аудиту компанії є формування незалежної думки про стан справ на підприємстві, правомірний розподіл прибутку, обгрунтовання витрат тощо.


Ми маємо великий досвід проведення обов'язкового і ініціативного аудиту, у тому числі крупних промислових підприємств з розгалуженою структурою. Ми проводимо аудит з врахуванням інтересів користувачів всіх рівнів: власників, керівників, інших користувачів інформації.

1. Аудит для власника:

Проведення аудиту за ініціативою власників господарського товариства або керівництва підприємства проводиться, як правило, з метою виявлення відхилень у веденні бухгалтерського обліку від прийнятої облікової політики і нормативно передбаченої методології бухгалтерського обліку.

За бажанням власника  Аудиторська фірма «КУПОЛ» може виконати:

 • аудит фінансової звітності;
 • аудит окремих компонентів фінансової звітності;
 • аудит виконання умов договорів;
 • інші види аудиту за спеціальним завданям Клієнта.

Після завершення, в залежності від завдання, ми видаємо звітні документи:

 • аудиторський висновок;
 • рекомендації керівництву, що мають відношення до питань перевірки;
 • ліквідність підприємства;
 • платоспроможність підприємства;
 • підтвердження фінансової звітності;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.
   

2. Аудит та огляд  історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності:

 • відкритих і закритих акціонерних товариств при реєстрації інформації про випуск цінних паперів;
 • відкритих і закритих акціонерних товариств при подачі регулярної інформації (річного звіту);
 • підприємств всіх форм власності при банкрутстві і ліквідації;
 • підприємств всіх форм власності при зміні власника або зміні керівництва (у тому числі при зміні головного бухгалтера) або по ініціативі власника;
 • інші огляди за бажанням Клієнта.

3. Аудит спеціального призначення:

 • завдання з аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних або національних стандартів бухгалтерського обліку, а також із застосуванням інших концептуальних основ;
 • завдання з аудиту окремих компонентів (статей) фінансової звітності:

 

- основних засобів і інших необоротних активів; 
- запасів, у тому числі матеріалів, готової продукції, незавершеного виробництва,  товарів; 
- дебіторської заборгованості, розрахунків з покупцями; 
- кредиторської заборгованості, розрахунків з постачальниками;
- розрахунків з бюджетом і страховими фондами;
- розрахунків з працівниками, акціонерами, в т. ч. по дивідендам;
- доходів (по основній діяльності, а також від інвестиційної та фінансової діяльності);
- витрат, в тому числі формування виробничої собівартості тощо;

 • завдання з аудиту виконання умов контрактів та угод;
 • Завдання з аудиту скороченої (узагальненої) фінансової звітності.

Напрямки аудиту та форма звітів наших консультантів визначаються згідно вимог, встановлених чинним законодавством України, Міжнародними стандартами аудиту та окремими угодами з Клієнтом. 

Основною метою аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до прийнятої  концептуальної основи (П(С)БО, МСФО тощо) є формування компетентної думки наших консультантів про повноту, достовірність і відповідність визначеній концептуальній основі фінансової звітності.

Після завершення аудиторської перевірки ми надаємо нашим Клієнтам:

 • аудиторський висновок - документ про повноту і достовірність фінансової звітності;
 • аудиторський звіт (довідка) - конфіденційний документ, що включає відповідні рекомендації, що стосуються питань перевірки.


назаддрукдо верху
Порада консультанта

Наші партнери